Přeskočit na obsah

ZŠ Žitomířská

Dostavba prvorepublikové Masarykovy jubilejní školy volně navazuje na nedokončený soutěžní projekt architektů J. Hraby a Novotného z roku 1924.
Podlouhlá přístavba je orientována rovnoběžně s jižní fasádou staré budovy a je členěna na tělocvičnu a na ni navazující třípodlažní část školy s učebnami. Komunikačním uzlem se stává nová vstupní hala, která zajišťuje propojení staré a nové části spolu s veřejným nádvořím a školním dvorem. Důraz byl kladen na přiměřenou výšku nově navrhovaných hmot a posílení městského charakteru. Přístavba proto vhodně využívá terénního zlomu a spolu se starou budovou zřetelněji definuje hranici veřejného prostoru – rozšířené ulice a nově vzniklého stupňovitého nádvoří. Orientace tělocvičny do ulice usnadňuje sdílení haly školou i městem. Vyšší hmota s učebnami vhodně využívá umístění v klidném školním areálu s přímým napojením na školní dvůr. Vzhledem k omezené velikosti školního areálu jsou v maximální míře zapojeny i střechy v podobě střešního hřiště a pobytové terasy. Samozřejmostí je pak práce s modrozelenou infrastrukturou.

investor: Město Český Brod
místo: Český Brod
autor: Tomáš Zdvihal, Tomáš Feistner, Dita Zdvihalová
vizualizace exteriéru: SDAR, Michal Šlusar
status: studie stavby 2020