Přeskočit na obsah

Bytový dům Akcíz

Bytový dům s obecními nájemními byty stojí na rozhraní starých a nových Ďáblic. Na pozemku se nachází objekt tzv. Akcízu, původně celnice pro výběr potravní daně, dnes také obecní bytový dům. Oba domy tvoří vzájemně provázaný celek – urbanisticky, provozně i funkčně. Nový dům obsahuje různorodou škálu celkem 14 bytových jednotek poskytujících adekvátní odpověď na různé životní situace.

Všechny bytové jednotky jsou přístupné ze strany dvora v přízemí z úrovně terénu, v patře z pavlače. Veškeré obytné místnosti mají daleké výhledy do příměstské krajiny. Pavlač se stává přirozeným rozhraním i komunikační osou. Jednotky v přízemí jsou bezbarierově přístupné přímo z terénu, na východní straně mají k dispozici předzahrádku. Hřebínek třech mezonetů vystupujících z dvoupodlažní hmoty domu je doplněn o střešní terasy. Společné zázemí tvoří kolárna, kotelna a sklepní kóje. Hlavní hmota je tvořena stěnami z nepohledových CLT panelů, trámovými stropy a převážně kontaktním zateplovacím systémem s omítkou. Samostatně stojící železobetonová pavlač je podpírána ocelovými sloupy a vloženou hmotou sklepních kójí z betonových tvárnic. Hospodaření s dešťovou vodou napomáhají vegetační střechy s extenzivní zelení.

investor: Městská část Praha Ďáblice
místo: Ďáblice, Praha
autor: třiarchitekti / Michal Fišer, Tomáš Zdvihal
krajinářské řešení: Ondřej Fous, Michaela Sinkulová
status: realizace 2023