ZŠ Žitomířská

Dostavba prvorepublikové Masarykovy jubilejní školy volně navazuje na nedokončený soutěžní projekt architektů J. Hraby a Novotného z roku 1924.
Podlouhlá přístavba je orientována rovnoběžně s jižní fasádou staré budovy a je členěna na tělocvičnu a na ni navazující třípodlažní část školy s učebnami. Komunikačním uzlem se stává nová vstupní hala, která zajišťuje propojení staré a nové části spolu s veřejným nádvořím a školním dvorem. Důraz byl kladen na přiměřenou výšku nově navrhovaných hmot a posílení městského charakteru. Přístavba proto vhodně využívá terénního zlomu a spolu se starou budovou zřetelněji definuje hranici veřejného prostoru – rozšířené ulice a nově vzniklého stupňovitého nádvoří. Orientace tělocvičny do ulice usnadňuje sdílení haly školou i městem. Vyšší hmota s učebnami vhodně využívá umístění v klidném školním areálu s přímým napojením na školní dvůr. Vzhledem k omezené velikosti školního areálu jsou v maximální míře zapojeny i střechy v podobě střešního hřiště a pobytové terasy. Samozřejmostí je pak práce s modrozelenou infrastrukturou.

investor: Město Český Brod
místo: Český Brod
autor: Tomáš Zdvihal, Tomáš Feistner, Dita Zdvihalová
vizualizace exteriéru: SDAR, Michal Šlusar
status: studie stavby 2020

Horská usedlost na Šumavě

Dům má být přesvědčivě tradiční ve svém základním vnějším výrazu, zároveň současný
v použité konstrukční technologii a provedení detailu, obojí s cílem vyjít vstříc nárokům bydlení v 21.století. Jednoduché hmotě dominuje plocha střechy s krytinou z přírodní břidlice členěná po obou stranách pásovými vikýři. Přiznaný přesah střechy stlačuje hmotu přízemí, mírně roztažený příčný profil štítu, částečné zapuštění domu do mírného svahu, kamenné opěrné zídky – to vše podporuje horizontalitu základní hmoty. Dům je vrostlý, ukotvený
do země.

investor: soukromá osoba
místo: Šumava
autor: třiarchitekti / Michal Fišer, Tomáš Zdvihal
realizace: 3AE, Salvete
foto: Tomáš Rasl
status: realizace 2018

Malý dům

investor: soukromá osoba
místo: Krasetín
autor: Tomáš Zdvihal
spolupráce, interiér: Atelier Bárka / Barbora Jandová, Karolína Röschl
status: realizace

Úpatí Kleti.
Pruh zahrady za humny malé jihočeské vesnice.
Hledání úsporné, přesto komfortní dispozice na půdorysu 10x7m.
Bílá omítka, červená taška, velké čtvercové okno do zahrady, do údolí.
Modul cihly, stavba svépomocí.
První realizace.

Rezidence Radotín

Revitalizace brownfieldu v centru městské části Praha-Radotín. Plánovaná zástavba rozvinutá kolem nového náměstí a městské obchodní třídy bude integrovat funkční mix přiměřený městskému centru – obchod, služby, bydlení. Standard a typologie bydlení dle konkrétní polohy buď v rodinných nebo v bytových domech.
Záměr je rozdělen do dvou základních etap, z nichž 1.etapa obsahuje 76 bytových jednotek ve standardu 1-4kk ve třech rovnoběžných blocích hybridní typologie s důrazem na osobité řešení parteru.

investor: VCES Property Development + Doma je Doma
místo: Praha 16 – Radotín
autor: třiarchitekti / Michal Fišer, Jindřich Ševčík, Tomáš Zdvihal
status: realizace 2018

obecní úřad Moravské Bránice

investor: obec Moravské Bránice
místo: Moravské Bránice
autor: Tomáš Zdvihal, Dita Zdvihalová
status: soutěžní studie 2017

Základním principem návrhu je znovuobjevení tradičního schématu vesnického stavení – chalupa, přístavek, dvůr, stodola, zahrada, jež je bránickým po staletí vryto pod kůži. Stavení je nově vystavěno v takřka původní stopě a za pomoci tradičních i současných postupů transformováno do jednotlivých veřejných funkcí. Důraz je kladen na přehlednost, solidnost, otevřenost a kombinaci tradičního tvarosloví se současnými výrazovými prostředky.

Průvodce architekturou

Koncept: CBArchitektura
Úvodní texty: Petr Lešek, Mirek Vodák, Tomáš Zdvihal
Popis staveb: Tomáš Zdvihal
Fotografie: Mirek Vodák, Tomáš Zdvihal
Grafická úprava: Dita Zdvihalová, Tomáš Zdvihal
Tisk: Karmášek s.r.o., České Budějovice
Náklad: 500 ks
Vydáno: CBArchitektura v Českých Budějovicích v roce 2016

ISBN 978-80-906572-0-5
ISBN 978-80-906572-1-2

Dvojpublikace PRŮVODCE ARCHITEKTUROU se zabývá veřejnými stavbami, které vznikly po roce 1990 v menších obcích a městech Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Nesleduje primárně jejich estetické kvality, ale zaměřuje se na ty realizace, které vznikly na základě architektonické soutěže, nebo jsou vyústěním dlouhodobé koncepční spolupráce samosprávy s architektem. Výsledkem je výběr 75 komunálních staveb různých měřítek a typologií (radnice, požární zbrojnice, školy, márnice, návsi, kotelny, či sběrné dvory), které by měly sloužit jako příklady hodné následování. Průvodce je určen komukoliv, koho zajímá současná architektura stavěná z veřejných rozpočtů a má nějakým způsobem možnost ovlivnit proces jejího vzniku. Vybízí ho k návštěvě konkrétních veřejných staveb a veřejných prostranství a poskytuje o nich důležité informace a data (např. způsob výběru architekta, užitná plocha, nebo investiční náklady).
Přibližně 60% prezentovaných staveb vzniklo formou architektonické soutěže, kde investor a jím vybraná odborná a nezávislá porota mohla porovnávat několik konkrétních návrhů. Tímto způsobem lze hodnotit nejenom celkové architektonické a urbanistické řešení, ale i poměr ceny a kvality konkrétních návrhů. Je poměrně překvapující, jak málo pozornosti se věnuje právě analýze celého procesu, ve kterém vznikají stavby v celkovém objemu několika miliard ročně. Databáze kvalitních příkladů by měla být, dle našeho názoru, naprostou samozřejmostí, stejně jako veřejná diskuse o tom, jak chceme stavět a jak má vypadat prostředí, ve kterém trávíme drtivou většinu našich životů. Uvedené příklady ukazují, že postavit dobrý dům není tak složité, jak se zdá, pokud je o něj zájem.

více zde

Architekt roku

Nominace na cenu Architekt roku 2018 za projekt CBArchitektura


Zdůvodnění poroty:
Mirek Vodák a Tomáš Zdvihal. Dva architekti, kteří se systematicky zabývají současnou architekturou Českých Budějovic. Přednáší, diskutují, inspirují,srovnávají, vysvětlují, kritizují, organizují. Nedávno vydali průvodce architekturou, který popisuje pozadí vzniku staveb z veřejných zdrojů v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku. Jsou zváni k prezentacím po celé republice a výrazným způsobem přispívají k lepšímu pochopení role architektury ve společnosti.